1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Het Warffums Mannenkoor in 1989 	1.	Jan Kolenbrander 	2.	Geert Kolkman 	3.	Bert Visser 	4.	Ouke Baas 	5.	Arie Borgman 	6.	Hein Klip 	7.	Arnoldus Runsink 	8.	Koos Kalfsbeek 	9.	Theo Zant 	10.	Henk Diepstra 	11.	Hilbrand Wiersema 	12.	Hero Beukema (dirigent) 	13.	Jan Horst 	14.	Henk Raat 	15.	Hans ter Maat 	16.	Frits Zuidema 	17.	Henk Puma 	18.	Jan Zuidema 	19.	Geert Ypema 	20.	Harry Peppelenbos 	21.	Wim Ypema 	22.	Freerk Schattenburg niet op de foto staan: Harry van der Hey, Ab Rutges en Tammo Wieringa
De trekking is al geweest……..
Na de crisis van 1878 - 1895 braken betere tijden aan. Het inwonertal van Nederland groeide en culturele verenigingen kregen voet aan de grond. Zo ontstonden vele muziekverenigingen en zangkoren. Op 1 augustus 1899 werd het Warffums Mannenkoor opgericht. Plaats van handeling was het Hotel ‘t Huis der Gemeente aan de Hoofdstraat. Nu staat daar het Vrouw Franssens Gasthuis. De eerste voorzitter was J. Kat, destijds boekhandelaar in het pand Noorderstraat 7 te Warffum. Secretaris was J. van Hessen en penningmeester Ph. van Dam.
De eerste dirigent van het toen 15-koppige koor was H. Wolthuis, muziekleraar en organist. Hij ontving in het eerste jaar geen salaris maar een cadeau in de vorm van een barometer. Daarna kreeg hij een vergoeding van fl 1,50 per repetitie. Zo’n 20 dirigenten kwamen na hem.
In een periode van nu al 122 jaar veroverde het Warffums Mannenkoor een erkende plaats in de koorzangwereld. Andere zangverenigingen werden gesteund met mannenstemmen. Het ledental schommelde tussen 35 en 15 leden. Talrijke concerten werden gegeven op vele plaatsen. Het vervoer vond op verschillende manieren plaats. Van fiets via trekschuit, rijtuig en vrachtauto naar de personenauto.
HISTORIE
Warffums Mannenkoor 1902
van links naar rechts bovenste rij: B. Bos, P. Noorman, A. Gulden, Ph. van Dam, J. Penterman, T. Allersma, P Huizinga, D. van der Kam. onderste rij: K. Lentenbrink, C.D. Bekema Sypkens, J. Kat, M. Wolthuis, A. Esman, N. Willemsen, T. Groenendaal, J. Kuipers, J. Zuidema.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Het Warffums Mannenkoor in 1989 	1.	Jan Kolenbrander 	2.	Geert Kolkman 	3.	Bert Visser 	4.	Ouke Baas 	5.	Arie Borgman 	6.	Hein Klip 	7.	Arnoldus Runsink 	8.	Koos Kalfsbeek 	9.	Theo Zant 	10.	Henk Diepstra 	11.	Hilbrand Wiersema 	12.	Hero Beukema (dirigent) 	13.	Jan Horst 	14.	Henk Raat 	15.	Hans ter Maat 	16.	Frits Zuidema 	17.	Henk Puma 	18.	Jan Zuidema 	19.	Geert Ypema 	20.	Harry Peppelenbos 	21.	Wim Ypema 	22.	Freerk Schattenburg niet op de foto staan: Harry van der Hey, Ab Rutges en Tammo Wieringa
De trekking is al geweest……..
Na de crisis van 1878 - 1895 braken betere tijden aan. Het inwonertal van Nederland groeide en culturele verenigingen kregen voet aan de grond. Zo ontstonden vele muziekverenigingen en zangkoren. Op 1 augustus 1899 werd het Warffums Mannenkoor opgericht. Plaats van handeling was het Hotel ‘t Huis der Gemeente aan de Hoofdstraat. Nu staat daar het Vrouw Franssens Gasthuis. De eerste voorzitter was J. Kat, destijds boekhandelaar in het pand Noorderstraat 7 te Warffum. Secretaris was J. van Hessen en penningmeester Ph. van Dam. De eerste dirigent van het toen 15-koppige koor was H. Wolthuis, muziekleraar en organist. Hij ontving in het
eerste jaar geen salaris maar een cadeau in de vorm van een barometer. Daarna kreeg hij een vergoeding van fl 1,50 per repetitie. Zo’n 20 dirigenten kwamen na hem. In een periode van nu al 122 jaar veroverde het Warffums Mannenkoor een erkende plaats in de koorzangwereld. Andere zangverenigingen werden gesteund met mannenstemmen. Het ledental schommelde tussen 35 en 15 leden. Talrijke concerten werden gegeven op vele plaatsen. Het vervoer vond op verschillende manieren plaats. Van fiets via trekschuit, rijtuig en vrachtauto naar de personenauto.
Warffums Mannenkoor 1902
van links naar rechts bovenste rij: B. Bos, P. Noorman, A. Gulden, Ph. van Dam, J. Penterman, T. Allersma, P Huizinga, D. van der Kam. onderste rij: K. Lentenbrink, C.D. Bekema Sypkens, J. Kat, M. Wolthuis, A. Esman, N. Willemsen, T. Groenendaal, J. Kuipers, J. Zuidema.
- 122 jaar -