VRIJWILLIGERSDAG gemeente Het Hogeland  Op zaterdag 5 oktober 2019 heeft het koor medewerking verleend aan de Vrijwilligersdag van de gemeente Het Hogeland. Op Verhildersum werd onder een vriendelijk zonnetje en met toestemming van de “lachpolitie” gezongen voor de bezoekers. Velen zongen enthousiast mee. Bij het Schotse lied “The Skyeboat Song”kregen we bovendien vocale ondersteuning van de Schotse Nederlander Jouke MacAuckema.  Het was een gezellige middag.
de “lachpolitie”
VRIJWILLIGERSDAG gemeente Het Hogeland  Op zaterdag 5 oktober 2019 heeft het koor medewerking verleend aan de Vrijwilligersdag van de gemeente Het Hogeland. Op Verhildersum werd onder een vriendelijk zonnetje en met toestemming van de “lachpolitie” gezongen voor de bezoekers. Velen zongen enthousiast mee. Bij het Schotse lied “The Skyeboat Song”kregen we bovendien vocale ondersteuning van de Schotse Nederlander Jouke MacAuckema.  Het was een gezellige middag.
de “lachpolitie”