Stichting Zonnebloem 2019
Op maandag 16 december trad het koor op voor Stichting Zonnebloem. In Café Hoornstertil werd voor de ouderen gezongen. Vooral de bekende nederlandse kerstliedjes werden erg gewaardeerd. De liedjes in andere talen ontlokte aan enkelen de opmerking: “Doar verstoan wie ja niks van”. Maar leuk was het!
Op maandag 16 december trad het koor op voor Stichting Zonnebloem. In Café Hoornstertil werd voor de ouderen gezongen. Vooral de bekende nederlandse kerstliedjes werden erg gewaardeerd. De liedjes in andere talen ontlokte aan enkelen de opmerking: “Doar verstoan wie ja niks van”. Maar leuk was het!
Stichting Zonnebloem 2019